is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze staatsregeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 9.

Het departement van Koloniën.

Aan dit departement is toevertrouwd de centrale leiding van ons koloniaal bestuur in Nederlandsch Oost-Indië, Suriname en Curagao, over welk bestuur in het derde deel breedvoerig gesproken zal worden ').

WIJZIGINGEN IN HET EERSTE DEEL.

Bladz. 42—43:

De christelijk-historische Staatspartij, reeds eene samensmelting van de vrij-anti-revolutionairen of Lohmanianen en de christelijk-historischen van dr. de Visser en mr. Verkouteren, heeft thans ook de Friesch-christelijk-historischen van ds. Wagenaar en mr. Schokking in zich opgenomen, zoodat de rechterzijde nu slechts 3 partijen telt.

Het orgaan van de christelijk-historischen is „De Nederlander.". De corypheeën der partij zijn: jhr. mr. de Savornin Lohman, dr. de Visser, mr. Schokking.

Van der Zwaag en Havers doen pogingen, om eene nieuwe partij, den Socialistenbond, te stichten. Deze bond houdt het midden tusschen de partijen van Troelstra en Domela Nieuwenhuis.

Het orgaan is: „De Klok".

i) De uitgaven van het departement van Koloniën alleen, hoofdstuk XI der Staatsbegrooting, bedroegen in 1907: ƒ 3.144.684.93.