Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van M a m p a w a naar:

Artikelen Sei I'injoe Sekoebangan Semoedoen Mendnlo S. Boendoeng

ton ƒ 1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton 'ƒ1000 i

Aarde- en glaswerk — — — — — — — — "— — Cement en kalk — — — — — — —

Cutch — — — — — — — — — —

Damai' — — — — — — — — — —

Diversen — — 27 5-1 27 54 4 8 12,5 • >,.! Dranken niet ge-

Dranken gedest. ____ _ — ___ —

Eetwaren — — — — — — — — —

Gambir — — — — — — — — — Houtskool en

brandhout — — — — — — — — —

Hout en houtwerk — — — — — — — — ~ —

Klappers — — — — — — — — —

Klapperolie — — — — __ — — —

Koffie en thee — — — — — — — — — Kramerij 0,4 0,8 — — — — — — — — Lucifers — — — — — — — — — — Manufacturen, garens, kleeding — — — — — — —

Machines en ijzerwerken 0,8 I 0,5 — — — — — — —

Meel — — — — — — — — —

Melk —

Mest — — — — — — — — — — Nipahbladeren en

kadjangs — — — — — — — — —

Oliekoeken —

Petroleum — — — — — — — — —

Pinang — — — — — — — — —

Rubber — — — — - — — —

Rubberplanten — — — — — — — — —

Rotan — — — — — — 1 — — —

Sago — — — — — —

Sigaretten, sigaren en tabak — — — — — — — ~~ —

Suiker, (riet) — — — — — — — —

Suiker, (palm) — — — — — — — — —

Tengkawang — — — — — — — — —

Vee, gr., kl. on pl. — — — — — — — — —

Vlechtwerk — — — — — — —

Visch (gedr. en

gez.) — ___ 0,8 O.i-

Zeep — — — — — — — — —

Zemelen — — — — — — — — _

Zout — — — — — —

1,2 1,3 27 '| '54 I '54 57 j 4 8 j 13,3 6,5