Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! I

Richting ton . ƒ 1000 ton ƒ1000 Richting ton ƒ1000 ton ƒ1000

naar Pontianak naai' Pamang-

van Djoengkat. 5101,5 816,4 kat van

Peniti besar 1650 264 Pontianak. 347,3 167,2,

Sei Poeroen 815 50,4 Mampawa 0,4 0,1!

Peniraman 150 24 Sei Raja 8,6 0,9

Sei Tjina 1450 232 Singkawang 82,8 27,2

Sei Pinjoe 2722,8 395,9 Selakau 11,6 2,3

Sei Bakau 2295 227,7 Sambas 757.2 89,3

Mampawa 6021,8 963,5 Paloh 57,5 12,1

Semoedoen 270 43,2 Totaal

Sei Koenjit 85 13,6 N. W. kust 1265,4 299,2

Sei Boendoeng 187,5 30 —

Sei Doeri 1298,8 305,4 naar Sambas van

Sei Pangkalan 368,1 54,7 Pontianak 914,4 560,2

Kajoe Poeteh 380,1 35,2 Sei Raja 10,9! 0,7

Wansait 307,5 90,8 Singkawang 68,7 14,1

Sei Raja 2606 271.3 Selakau 26,4 2 6

Telok Soeak 2000 200 Pamangkat 346,4 75,2

Singkawang 1123 205,1 Paloh 0,9 0,4

Selakau 387 64 Totaal

Pamangkat 783,6 54,1 N. W. kust 1367.2 653,2

Sambas 11,3 10,4

Totaal

N. W. kust 29514 4351,7

Telok Aer 1266 722,1

Ketapang — 252

Soekadana — 1526 Totaal

Z. W. kust — 1132,7

Totaal

kusthavens. — 5484,4

naar Singkawang: |

van Pontianak. 1482,3 592,9

Mampawa 139,5 85,6

Sei Raja 38,2 24,7

Sedau 500 50

Djintan 632 64

Selakau 186,2 31,5

Pamangkat 27,8 12,7

Sambas 10 7,8

Paloh 2,7 1,1

Totaal

N. W. kust 3018,7 870,3