Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. M. Openbaar Ministerie.

P. v. J. Het Paleis van Justitie.

P. W. Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke

beslissingen in zake van de Vermogensbelasting, Registratie, Zegel, Hypotheken, Successierecht, Kadaster, Notariaat, enz.

Pres. Bes. Beschikking van den President der Arrondissements-Rechtbank

in kort geding.

Rechtb. Vonnis der Arrondissements-Rechtbank.

R, A. Verzameling van rechtsgeleerde Adviezen.

R. B. Rechtsgeleerde Bijdragen en Bijblad.

R. B. A. Rechterlijke Beslissingen in zake de Wet op de Arbeids¬

overeenkomst.

R. M. Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor binnen- en buiten-

landsche rechtsstudie.

R. O. Wet op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.

R. v. S. Raad van State. Geschillen van Bestuur.

R.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

R. W. v. N. Rechtskundig Weekblad voor het Notarisambt.

R. en W. Recht en Wet. Tijdschrift voor het Notarisambt.

S.r. Wetboek van Strafrecht.

St. Staatsblad.

Them. Themis. Rechtskundig Tijdschrift.

T. v. N. Tijdschrift voor het Notarisambt.

T. A. R. Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht.

T. v. N. R. Tijdschrift, gewijd aan Rechtsgeleerdheid, Notariaat en

Registratie.

T. v. P., N. en P. Tijdschrift voor Privaatrecht, Notariaat en Fiscaalrecht.

T. v. S. Tijdschrift voor Strafrecht.

T. d. K. De Toepassing der Kinderwetten.

Verm. Uitspraak van den Raad van Beroep voor de Vermogensbelasting.

W. Weekblad van het Recht.

W. B. A. Weekblad voor de Burgerlijke Administratie.

W. v. N. R. Weekblad voor Notarisambt en Registratie, sedert 1 Januari

1898 genaamd Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (uitgegeven voor rekening der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën).

W. v. Not. Weekblad voor het Notariaat gewijd aan Privaatrecht, Notariaat

en Fiscaalrecht (orgaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland).

Sluiten