Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen en zij verheerlijkten God, zeggende: „Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht."

In deze dagen was Jezus ter maaltijd bij een farizeeër Simon. Terwijl hij aan tafel aanzat kwam eene vrouw het vertrek binnen.

Oostersche maaltijd.

Zij knielde weenend aan Jezus' voeten en bevochtigde deze met haar tranen. Daarna droogde zij hen af met haar hoofdhaar, kuste hen en zalfde hen met kostbare zalf. Simon ergerde zich hierover; want, die vrouw was eene groote zondares. Naar zijne meening had Jezus haar van zich moeten stooten. De Heere wist zijne gedachten en verhaalde daarom de volgende gelijkenis. Iemand had 2 schuldenaren; de een was schuldig 500 penningen en de ander 50. Toen zij nu niet hadden om te betalen schold hij hun beiden kwijt. Daarop vroeg Jezus aan Simon: „Wie van deze twee zal hem het meest liefhebben ?" Hij antwoordde: „Degene wien het meest is kwijtgescholden." Welnu, zeide de Heere, zoo is het ook met deze vrouw! Haar was veel vergeven, daarom had zij veel lief en toonde dit in haar eerbewijs; terwijl Simon, die zijn schuld niet gevoelde, weinig lief had, zooals dit gebleken was daarin, dat hij Jezus bij het binnenkomen in zijn huis, zelfs de voeten niet had laten wasschen en geen kus ter begroeting had gegeven. En, zich tot de vrouw wendend, zeide de Heere: „Uwe zonden zijn u vergeven; uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede."

Sluiten