Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keningen. De grijze borst gaat naar achteren in het vaalwitte van den buik over.

Aangaande de levenswijze van dezen vogel zijn geen bijzonderheden bekend.

De eenige, op Java voorkomende, kwartel is Excalfactoria lineata, Scop., in West-Java onder den naam pepiko of pepèkko bekend, maar niet tot de algemeene vogels behoorend. Het liefst en het meest veelvuldig houdt hij zich op in graswildernissen, waar de hooge, dicht naast elkaar groeiende halmen hem in den regel een zeer veilige schuilplaats verleenen, die hij niet verlaat, dan om op naburige velden voedsel te gaan zoeken. Dit laatste bestaat uit wormpjes, insecten en insectenlarven en zaden.

Het mannetje is op de bovendeelen bruin, met zwarte teekeningen en vlekken. De meeste nek- en rugveeren hebben lichte schaftstreepjes, terwijl ook over het midden van den bovenkop een overlangsch streepje verloopt. Het voorhoofd is blauwgrijs, evenals de zijden van den kop, de bovenste staartdekveeren en de borst. De buik is kastanjebruin. Kin, keel en onderste gedeelte van de wangen zijn zwart. Van den bovensnavel verloopt een smal, bruinachtig wit streepje tot onder het oog. Yan den benedensnavel een helder witte, naar achteren breeder wordende streep achterwaarts en over de krop een lange, smalle met de uiteinden naar boven gerichte, sikkelvormige witte streep.

De wijfjes zijn minder kenbaar geteekend en hebben o.a. kin en keel witachtig.

De poejoe, Turnix pugnax, Temm. herinnert in zijn geheele voorkomen zeer sterk aan de echte kwartels, maar is daarvan onder meer dadelijk te onderscheiden door de afwezigheid van een achterteen. Hij is aanmerkelijk grooter dan de pepiko en heeft een lengte van ongeveer 14 c.M. (Fig. 26).

De algemeene kleur van de bovendeelen is bruin, varieerende van helder kastanjebruin tot grijsbruin. Een streep over den kop, de streek boven en rondom de oogen en de wangen zijn witachtig, maar met vele zwarte stippels en vlekjes. Yeeren van den bovenkop zwart, met bruine of rossige uiteinden, terwijl vele veeren van den rug onregelmatige, zwarte teekeningen

Sluiten