Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Fig. 52), de Zeezwaluwen. Het zou geen zin hebben, hier nader in te gaan op de kenmerken, waardoor de verschillende, dikwijls zeer sterk op elkaar gelijkende soorten dezer sierlijke vogels van elkaar zijn te onderscheiden.

Genoeg zij het te vermelden, dat reeds ruim een dozijn soorten langs de Java kusten zijn waargenomen, die echter niet alle tot het geslacht Sterna, maar ook tot de verwante geslachten Hydrochelidon, Anous e.a. behooren. Zij zijn schadelijk voor de vischteelt, maar voeden zich niet uitsluitend met visch. In de maag van een, op de reede van Batavia geschoten, exemplaar vond ik bijvoorbeeld een groot aantal gevleugelde mieren.

Sluiten