Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of wat zegt ge van het vers,H) gedicht naar aanleiding van Matth. 22 : 39:

't Is makkelijk gezegd: „gij zult beminnen, Wees op uw buur als op uzelf gesteld". Er valt per slot zoo weinig te beginnen Met goede intenties midden in 't geweld.

Is dat uw vriend, de bier- en kegelheld In bruin livrei met zeven onderkinnen, Voor wien als hoogste levenswaarheid geldt De spreuk: „die binnen binnen binnen binnen ?"

Bemint de hand die slaat, de bek die bijt. De lijkenschenners en de SA-schavuiten: Voor u de zotskap en voor hen de duiten.

Verblinde Christen, gij verliest het pleit

Door vriendschap zonder keuze en waardigheid

Met alle duivels en hun moer te sluiten.

Hoe moet het inslaan bij de arbeidersschare, als de communistische dichter15) haar voorzingt:

Gij zijt het licht, de zon, gij zijt de aarde, Het is in u, dat zij aanwezig zijn. Gij zijt van het heelal de gouden haarde, Gij zijt een god, en wilt een ezel zijn?

Ik moet hier ook denken aan wat Frederik van Eeden in zijn bekende boek „De kleine Johannes" dezen zeggen laat, n.1. dit: „Ik heb geen eerbied voor God. God is een

M) J. Greshoff, A. W, blz. 205.

15) v. CoUem, JDe Nieuwe Meinacht", gedicht: Voelt gij u knecht ?

Sluiten