Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgrijpen aan God als ziende den Onzienlijke. Wie zich inleeft in Gods Woord, voelt zich als ingedragen in „één broederschap des gemeenen levens en één broederschap des gemeenen lijdens, maar ook der gemeene overwinning". Onder het inroepen van de leiding en de voorlichting des Heiligen Geestes zal het lezen van Gods Woord nimmer onvruchtbaar blijven voor ons geestelijke leven.

f. Het lezen van degelijke Christelijke lectuur. Het boek is vriend of vijand, helper of verzoeker. Vijand en verzoeker is het boek, dat ons van God en het geloof afvoert. Vriend en helper is het boek, dat ons naar God heenleidt en tot het geloof opwekt. Er is veel goede lectuur, maar nog veel meer slechte: zedenbedervende en zielverwoestende. Er zijn boeken, waarin de pestwalm der zonde ons van de bladen tegenslaat. Daarom moeten we er zoo scherp op toezien, wie onze papieren vrienden zijn.

Het lezen van goede biografieën kan zeer sterkend voor ons geloofsleven zijn. Zoo kunnen we in aanraking worden gebracht met het leven van geloofshelden, uit wier geestelijken omgang met ons wij steun putten voor onzen dagelijkschen strijd. Het lezen over het leven van mannen als Moffat, Livingstone, Mommensen, Soendar Singh, Adriani (om nu maar enkele namen van zendelingen te noemen), kan ons weghalen uit de dorre vlakte van ingezonken zieleleven. Welk een verheffende kracht gaat er uit van boeken als Augustinus' Belijdenissen, Bunyans Pelgrimsreize, a Kempis' Navolging van Christus! Augustinus' Staat Gods, Calvijns Institutie, Kuypers Gemeene Gratie zijn bronnen van onschatbare waarde. En juweeltjes als De Liefde's Des Christens Ontvangst en Uitgaaf, Drummonds Het Hoogste Goed, Bavincks De Zekerheid des Geloofs, Van Gelderens De

Sluiten