Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job, stallen op hun weinige bladzijden heel wat kostbaarder schatten uit dan onderscheiden duizendbladige trilogieën.

Elke twijfelende ziel grijpe naar degelijke Christelijke lectuur en zoeke als zijn dagelijksche vrienden goede boeken.

g. De omgang met welbevestigde Christenen. Van krachtige persoonlijkheden gaat altijd een krachtdadige invloed uit. Een welverzekerd Christen is een krachtige persoonlijkheid. Hij staat in de vrijheid, waarmede Christus hem vrijgemaakt heeft. Er is rust en vrede in zijn leven. Er gaat van zijn verschijning een kalmeerende, sterkende kracht uit, die niet nalaat twijfelenden steun te bieden. Het is zeer opmerkelijk, dat ongeloovigen bij dood en graf, bij wereldcatastrophe en levensgevaar altijd bewonderen den moed en de rust der oprecht geloovigen, die er van verzekerd zijn, dat ons niets bij geval, maar alles van Gods vaderlijke hand toekomt. Er zijn soms van die eenvoudige Christenen, die door den adeldom huns geestes niet alleen respect, maar ook eerbied afdwingen, van wie men onmiddellijk gevoelt! hier treedt een door Gods Geest geadelde op ons toe. Zoo zei Carlyle van Robert Burns, dat geen méér waar edelman in Europa was, dan deze boer-poëet. Dit kwam, omdat hij alles liefhad, — de muis en het madeliefje en alle dingen groot en klein, die God geschapen heeft. Met dit eenvoudig paspoort kon hij tot ieder gezelschap toegelaten worden, en van uit zijn kleine huisje aan de oevers der Ayr had hij den toegang tot kasteelen en paleizen.

Christen-zijn staat gelijk met sterk-zijn, schrijft Dr Jonker. Natuurlijk: sterk in God. En wie den omgang zoekt met zulken, die sterk in God zijn, heeft in hen goede leiders op den levensweg.

Sluiten