Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. De Chr. Ger. Kerkeraad te.^1*^^*" J

behoort volgens de wil van Christus en het fornjggpM

lier 2& *0*&Mm »iet als voorganger,

noch tot het "Avondmaal des Heeren toe te laten, zoolang hij onder de wet zich over de aanklagt met zijn wederpartij niet verzoent. I Eene ernstige opwekking moet worden aanbevolen om met innig medelijden voor deze schuldige te bidden; opdat hij onbedriegelijk zich moge houden voor God en het publiek. Waarbij wij gaarne de raad voegen om de belangrijke citaten naauwlettend te overwegen door Prof. Kuyper medegedeeld in de Heraut van 18 Dec. om beter te leren wat christelijk en gereformeerd is.

Matth. 5: 23—26. Openb. 19: U, Jft, IS-

Ondergetekende verzoekt van dezen brief publiciteit.

y h T. BOS.

Sluiten