Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEDEN DER HEILIGE MIS. DEEL I. — MIS DER DOOPSLEERLINGEN.

Terwijl de geloovigen in de kerk samenkomen, wordt door het koor een kort gezang aangeheven in overeenstemming zooveel mogelijk met het feest van den dag, en bestaande of uit een paar psalmverzen op muziek, of uit een psalm.

De priester naar béhooren gekleed treedt eerbiedig uit de sacristie, knielt aan den voet des altaars neder en na korte vereering opstaande teekent hij zich met het teeken des kruises en zegt: P. In den naam des Vaders, enz.

Ik zal ingaan tot het altaar Gods. D. Tot God, die onze vreugde en zaligheid is.

Zich teekenend met het teeken des kruises, zegt de priester: P. Onze hulp is in den naam des Heeren. D. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Diep nederbuigende belijdt depriester zijne zanden zeggende: P. Ik belijd voor den almachtigen God, enz. D. De almachtige God zij, enz. P. Amen.

D. Ik belijd voor den almachtigen God, enz. P. De almachtige God zij, enz D. Amen.

P. De almachtige en barmhartige Heer, enz. D. Amen.

Zich buigende zegt de priester: P. O, God, Gij zult ons, enz. D. En Uw volk zal zich, enz. P. Toon ons, Heer! enz: D. En geef ons, enz. P. Heer! verhoor ons gebed. D. En ons geroep, enz. P. De Heer zij met U. D. En met uwen geest. P. Laat ons bidden:

Sluiten