Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De handen uitbreidende ten hemel bidt de priester: P. Wij bidden U, Heer! neem, enz. D. Amen.

Terwijl de priester het altaar opgaat, zingen koor en

gemeente beurtelings: Heer! ontferm U onzer, enz.

Onmiddellijk op deze smeekbede volge de blijde mare der engelen en zingt de priester: P. Glorie zij God, enz.

welke blijde mare de gemeente terstond overneemt en beurtelings met het koor voortzet. Aan het einde van den engelenzang keert de priester zich tot de gemeente en zingt: P. De Heer zij met U. G. En met uwen geest. P. Laat ons bidden:

Het orgel zwijgt en duidelijk leest de priester de Collecta.

Aan het einde hiervan zingt de gemeente: G. Amen.

De priester keert zich tot de gemeente en leest: Epistel.

Aan het einde der lezing zingt de gemeente: G. God zij gedankt.

Terwijl liet boek aan de andere zijde des altaars wordt overgedragen, leest de priester voor het midden des altaars staande: P. Almachtige God, enz.

Staande voor het Evangelieboek heft de priester aan: P. De Heer zy met U. G. En met uwen geest.

De priester keert zich tot de gemeente en leest:

Evangelie.

Aan het einde zingt de gemeente: G. Lof z\j U, o Christus.

Sluiten