Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de nuttiging bidt de priester:

Heer! geef, dat, enz.

De priester schikt den kelk naar behooren.

De gemeente heft aan een toepasselijk gezang.

Aan het einde van hét gezang keert de priester zich tot de gemeente en zingt: P. De Heer zij met U G. En met uwen geest. P. Laat ons bidden:

De priester leest de

Posteómmunio

aan het einde waarvan de gemeente zingt: G. Amen.

P. De Heer zij met U.

G. En met uwen geest.

P. Looft en dankt den Heer, enz.

G. Lof en dank zjj God, enz.

Terwijl de gemeente zingt, leest de priester :

Moge, o heilige Drievuldigheid, enz.

waarna de priester het altaar verlaat en zich naar de

sacristie begeeft. Terwijl de gemeente het kerkgebouw verlaat, zingt het koor

naar keuze: Psalm CXVI. • > CXXXH. „ CXXXIH.

Sluiten