Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Het Jvbe Domine met volgende zegening, vóór het evangelie, moet alleen voor plechtige diensten bewaard worden.

7. Aan de preek gaan alleen de afkondigingen vooraf, daar epistel en evangelie reeds aan het altaar gelezen zijn.

8. Het zoogenaamde Offertorium zou de commissie willen laten vervallen. Heel zelden wordt het bij ons gezongen en lang niet altijd beantwoordt het aan het doel, waarvoor het bestemd was.

De volgende gebeden drukken de beteekenis der offerande voldoende uit.

9. Op het voorbeeld van andere Liturgieën stelt de commissie voor, het Lavabo en Suscipe Sancta Trinitas te laten vervallen.

Behalve dat een handwassehing hier ter plaatse minder geschikt voorkomt, is de commissie ook van meening, dat men den dienst niet te lang mag laten duren en dus hier en daar moet bekorten.

10. In het eerste gebed van den Canon Te igitur stelt de commissie voor, na de bede voor den bisschop in te voegen een bede voor vorst en vaderland, volgens I Tim. H : 2.

11. Volgens het oordeel van de commissie, moeten in het gebed communicantes na de namen der twaalf apostelen, in de plaats van Lnros c a. de namen van eenige Hollandsche Heiligen, Willebkordus, Bonifaoius, Bavo, enz. gelezen worden.

12. In het gebed Nóbis quoque peecatoribus wil de commissie de namen der Heiligen laten vervallen. Hier toch zoowel als in het vorige gebed, is volgens hare meening, die keuze van namen vrij willekeurig te noemen.

13. De commissie stelt voor, in het gebed Haec commixtio de woorden et consecratio weg te laten. Zij hebben in onze liturgie geen beteekenis meer en kunnen aanleiding geven tot misverstand.

14. Wanneer de geloovigen aan het offer deel nemen, dan volge hunne communie terstond op die van den priester.

Sluiten