Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze Volks-Leerredenen

worden bg inteekening wekelijks afgeleverd; iedere Leerrede verschijnt in vorm als deze aflevering, voor den uiterst geringen prgs van

Vijf Cents.

De inteekening kan geschieden bij alle soliede Boekhandelaars, voor niet minder dan een geheelen jaargang. , T 98 Bn de betaling van ieder halfjaar ontvangen de Inteekenaren gratis: Titel, ln- WM|

^Xn^a^van 73 HH. Medewerkers maakt hier elke aanbevehng ||

ran deze Leerredenen onnoodig en geeft genoegzamen waarborg dat eene goede ^ verwacht^omtrent deze uitgave niet zal worden teleurgesteld. ^ ^

HH. MEDEWERKERS:

jitwerpen. Ds.E. J. van Wisselingh. Klandert. Ds.P- Bartstra.

.peldoorn. „ C. F. Gronemeijer. Lage Zwaluw. „ C.J.L.R.vanDugter^

J. van Walsem. de Lemmer. „ A. W. L. Taima. JH|

Amersfoort. „ H. C. Voorhoeve. Maassluis. „ E. C. van Baerle

Jaarn „ F. J. Herman. Middelburg. „ J. P. NonhebeL

iarneveld. „ J. H. Geselschap. „ » J- «• \ Eo^emo^

Jeesd. „ G. A. Fijnvandraat, „ ' Jr.G. vob Az. M

ïergambacht. A. F. Simons. Middelharms. Ds.P. Romijn. I

torkei „ M. J. Wentink. Montfoort. „ W. van den

le Bilt .. J. H. Gravenstein. Noordwijk Bin. „ J. G. Blaauw.

Bleskensgraaf, „ A. Mac Pherson. Nunspeet. „ E. B. Gunmng

Breukelen „ A. Gouvée. Oostburg. „ P. K. Ü0™™s\MZLi

bZZ'. M. L. Rutgers. Oud-Beierland. „ J E.Steenbakker|Kj

Buren. DsJ. J. Eigeman. ^Sf' " W H T BTt'd Hl

n tb J Westrik Ridderkerk. „ W. H. J. üaart d.|R|

iSSLm. "„ Ja*>b Eigeman Scherpenzeel. „ ^^f&j

W. J. Geselschap. Schiedam. „ C. de Wilde.

s^rt- -phI '• aar bJ-.w™m«»..|

r?d -I'S"" ™w :^*m

Enschede. » A- ^w»8' . ° ti w f!p«nl'/V>«#3H

P W. Smits. Vlissragen. „ H. W. breulïDerap™

v;. " , "j'Enderle. Jr' Wamel. „ A. Verkouw.

SP"?* " WEC„ Wassenaar. „ L. J. van Rhijn.g|

ÏÏÏÏZi. I Ti'. SS^ Weesp. „ J. Moul|n. M

• Gn cSe. ' J.A.P. Sombers. Wezep „ H. ^- J^-'»

« • rii-T. da Geer. Wissekerke. „ J. U. verhoen.

S^Hsir SS- :

?t/Sir " A Meerdink. Zeist. „ H. A. Laan. (Em«|

Harderwijk. » aieeriuu»-. Nahnys.

Hardinxvdd. „ B. A. de^ Jong. „ : ï'p.L.C vVlinffl

Henevoetsluu. „ D. H. ^ van der Flierlg

SSf*,. li G J P, Zwolle. D..J. Termeer.

Kralihgen. „ Chr. Knap. J»

Inhoud van de TOigenae MewiBgen. lg!,,P

„ , „ vrn-b. - Toespraak bij het einde des jaaxs. - (2 Sam. 7: it' A - ,Het ecMCbriste^jk standpunt bij alle wissehng des tBd.'«

(Kom. »; zo-J

Sluiten