Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof van Christus is, (namelijk) de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, Hem kennende, en de kracht zijner opstanding. Hem, die voor onze zonden werd overgeleverd tot in .den .dood, maar te onzer rechtvaardiging werd wedergebracht uit de dooden; opdat wij zonder verschrikking zouden verschijnen voor Hem, wanneer Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden, en wij dan zeggen kannen: ziet, daar is Hij, en, wij hebben Hem verwacht. Verwacht, om hem te zien, zonder zonde in den staat zijner heerlijkheid, te zien van aangezicht tot aangezicht, en dan van Hem te worden geleid tot de levende fonteinen der wateren, waar God alle tranen van onze oogen zal afwisschen. Voorwaar: Een blij vooruitzicht, dat ons streelt!

Dan zullen wij, ontwaakt, zijn lof ontvouwen,

Hem in gerechtigheid aanschouwen, Verzadigd met zgn god'lijk beeld.

Mocht deze hoop ons leed verzachten, Zoo zullen wij vertrouwend wachten, ■ Op 't geen bereid is na dit leven, In 't eeuwig zalig Hemelleven !

Zoo zij het! of, Zoo worde het!

Amen.

Sluiten