Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"De hemel looft enz. (wat de hemel betreft),

"Uw waarheid worde op aard (dat is de aarde), enz. (Ps.89 vs.3). ad 3' Tenslotte de inhoud van dit lied.

Het lied ziet naar_2 kanten: naar boven en beneden. Het lied is ^-deelig. Alle poezie in de bijbel heeft tweedeelige bestaansvorm. Het is geen gebed, geen wensch, maar stellend!

Gode is in de hoogste hemelen heerlijkheid". De kant naar boven.'

^Alle begin is van God. Een koning heeft heerlijkheid in zichzelf. Daarom moet hem de onderdaan heerlijkheid toebrengen. Hij prijst zijn naam. Die eere van den onderdaan is erkenning van de heerlijkheid, die de koning heeft. De eer hangt wel af van de heerlijkheid, maar de heerlijkheid niet van de eer. De onderdanen van^Nederland eeren koningin Wilhelmina. Maar haar heerlijkheid • heej.t ze niet door onze eer. Al zou de troon weggaan, dan nog bleef de heerlijkheid in de ballingschap.

Een aardsch koning nu kan dit slechts beperkt zeggen. Maar God,de Heere, is Souverein uit Zichzelf, Koning uit Zichzelf. Die God kan in volstrekte zin zeggen, dat Zijn heerlijkheid niet afhangt ^van deneer van menschen. Hij is de rijke bron van Zijn eigen glorie, Hij, voor de wereldschepping: Vader, Zoon en Heilige Geest.' Die heerlijkheid is er, ongeacht de schepping, die "ja" zegt tot God. En als die schepping er is, dan is Zijn heerlijkheid niet verrijkt,

maar wel beter afgespiegeld. De spiegel kan beslaan, (zondeval),

maar de zon blijft stralen, die in de spiegel schijnt. Neem God alle menschen af, alle engelen, toch blijft God heerlijk in de hoogste hemelen. Die heerlijkheid is een feit, ongeacht de zonde!

Maar nu komt Kerstfeest.' De spiegels gaan weer schitteren.God wi- 'r weer eer uithalen, uit de beslagen spiegels. De gebroken terreinen van uitstraling worden weer hersteld. Daarom moeten de engelen vandaag zeggen, dat op aarde vrede komt, een blik naar beneden ,r

God heeft door een eenzijdige beschikking vrede gemaakt in een tweezijdig verbond,

"Gode heerlijkheid",: afgedaan (hemel).

"Op aarde vrede",: 2 zijdig (schuldverzoening).

Kers of eest komt met een scherpe snede. Hetzij gij, menschen, ten hemel of ter helle vaart, Gode is heerlijkheid. Al de eer, die Hij jp^ijgt, is vanwege Zijn eigen heerlijkheid, die U eerende maaktl En daarom; vrede op aarde, niet van beneden, maar van boven afkomende. Boven: heerlijkheid, en als vrucht daarvan: vrede!

Vrede op aarde onder de menschen des welbehagens!" Geen 3 leden, maar 2 leden heeft het lied. Er is tegenstelling: hemel o.o. aarde. Heerlijkheid voor God in de hemel, vrede voor menschen op aarde. Maar punt 1 blijft punt 1. "Welbehagen". Geen verdienste, geen eigen werk, maar souvereine verkiezing van God. Niet "menschen van goede wil", zooals Rome het zegt.

Hier is weer geweld, gemeente!

Uitverkiezing ligt hier herhaaldelijk uitgesproken. Die is de grond voor de vrede en het samendeel hebben aan die vrede. Vrede is saambinden hier.

Verkiezing is uitzoeken door louter welbehagen.

Vrede is zacht in de mond.

Uitverkiezing is bitter in de buik.

Sluiten