Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrede is veranderlijk.

Welbehagen is onveranderlijk.

Een zachte boodschap met geweld gezegd!

Wie loochent de verkiezing tot de vrede, die mag alles hebben, maar die heeft het Woord Gods smaadheid aangedaan»

Wie het Woord laat staan, die voelt achteraf vrede, die alle verstand te boven gaat,

^ Als Gods glorie hing aan onze eer, dan waren we weg op Kerstfeest, Maar nu is het andersom. Nu is er blijdschap. Hij kan volharden, die vrede heeft.

Als Gods welbehagen afhing van Uw vredegevoel, dan was Kerstfeest onmogelijk. Maar nu welbehagen de vrede toewijst, nu hangen we af niet van het gevoel van die vrede, maar van de beschikking van die vrede. Die dit gelooft, kan niet meer verloren gaan, dank zij het afsnijdende woord: verkiezing.'

Harde woorden! Maar wij zeggen: "Spaar ons, Heere, de harde boodschap". Er is verschil tusschen Gen. 3 en Luc. 2, 't Klonk vreedzaam; als God zijn, maar er kwam oorlog. Hier trekt God het oorlogskleed aan., maar het brengt vredeboodschap. Het is geen gebed, maar verklaring.

Wie zeggen, dat er geen vrede is? Wie tornen aan de boodschap? Dat zijn zij, die ontkennen de antithese, die deze vrede meebrengt. Maar wie de vrede ziet als geschenk des Heeren, verstaat Rom. 5

VS 9 1»

Vrede is er met God. Die vrede maakt een kerk tot huis van Gods vrede, bouwt gemeenschap der heiligen.

Er is op aarde vrede; daarom: komt tot die vrede, smeek erom, kus den Zoon of verga van Zijn toorn. Zoo staan de zaken. Men doet naar de feiten. Als het regent, gaat mijn parapluie op. Als de storm komt, gaat de stormbal naar boven, Doet dus ernaar, die verstandig is. Gode heerlijkheid en van boven komend: vrede. Hier is geen dispuut, het is zoo, zegt het woord. En zoo niet, vergaJ

Het Woord zegt: "Kom tot die vrede. Het kind ligt in de kribbe, daar en daar'*. Ik kan erbij. Er is geen woord Fransch bij. De kerk bestaat, de Paaschzon bloeit. Doe gij ernaar. Kom tot God,

nieo als tot Eén, die kansen geeft, maar garanties geeft.

Wj.e aan deze boodschap niet geergerd wordt, zal vanavond meer hebben, dan de engelen gezegd hebben en de engelen begeerig maken, om m_ zijn diepe leven in te zien. Dit gepredikte Woord is meer dan het zien en hoeren in de Kerstnacht. Op God wil ik rusten. Hem vertrouw ik. Tot de engelen zeggen we: "Wij gelooven nu, engelen, met meer om Uws zeggens wil, want onze oogen hebben Gods vrede bedekken de oogen, en de voeten en zeggen Simeon na: mi laat Gij, Heere, Uw dienstknechten gaan in vrede, naar Uw WoordJ"

Sluiten