Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vermelden reden niet gunstig zijn konde, hebben wij vermeend onze zienswijze over de slavernij-kwestie bescheidenlijk te mogen en te moeten mededeelen, ten einde de belangen der slaven bij de regering, bij de slavenhouders en bij alle vrije personen voor te staan „ en in bescherming te nemen; want dit ons schrijven is uitsluitend gerigt tot de vrijen, niet tot de slaven; tot dezen kan en mag deze brochure niet doordringen, want zij kunnen noch lezen, noch schrijven, en het verraadt eene groote onkunde van hen, die vermeenen dat het schrijven over de afschaffing der slavernij, hen tot opstand zoude aanzetten, immers men houdt de slaven geheel onwetend en lezen hebben zij niet geleerd. Wil de men8chenliefde hem naderen met eenig onderrigt, dan wordt zij terug gestooten. Men staat niet toe dat hij onderwezen wordt. Het Ucht wordt ijverzuchtig voor hent afgesloten. Aan de stem, die tot hem wil spreken als tot een' mensch, wordt het stilzwijgen opgelegd. Hij mag zélfs niet in staat worden, gesteld om het Woord van God te lezen. Zijne onsterfelijke ziel wordt stelselmatig verwoest.

Het is waarheid, wij erkennen zulks, als men zegt, dat de onkunde van den slaaf noodzakelijk is voor de veiligheid van zijnen meester en de rust van den Staat. Slavernij' en wetenschap kunnen niet gepaard gaan. Den slaaf te verlicltten is hetzelfde als zijne ketenen te verbreken. Om hem onschadelijk te maken, moet hij blind gehouden worden. Het kan hem niet worden veroorloofd te lezen in eene verlichte eeuw, zonder zijn meester in ge-

Sluiten