Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogt de volksstem zich meer algemeen tegen de slavernij verheffen; de slaven zelve mogen voor hunne vrijheid en hunne belangen niet spreken, des te meer is het dus onze pligt.

Mogten vele weldenkende en invloedrijke ingezetenen zich deze zaak der menschheid meer en meer aantrekken en volijverig ten goede medewerken, om niet alleen de belangen der slavenhouders, maar ook die der slaven zelve te doen behartigen en de slavernij in alle onze bezittingen te doen eindigen. Werkt dan alle mede, edele menschenvrienden! en de kétenen die de slaven in onze koloniën nog gekluisterd houden, zullen spoedig verbroken worden. En daarmede zoude het doel van ons schrijven en spreken voor de emancipatie bereikt en onze innige en hartelijke wensch voor die ongelukkigen vervuld zijn.

Noord-Indië, bij Ulrum, rp den 31 Maart 1856.

Sluiten