Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digde, scheen dat bewind óf magteloos te zijn, öf die verordeningen niet gemeend te hebben, dewijl de slavenhandel naast Nienw-Orleans, nergens zoo openlijk en onbeschaamd wordt gedreven als juist in Brazilië, en in 1840 werd de bemanning der Engelsche kruisers te Rio-Janeiro zelfs door de slavenhouders, kooplieden en planters mishandeld.

In 1845 sloot zich de gansche Duitsche bond aan GrootBrittannie en de andere mogenheden aan ter wering van den slavenhandel.

Denemarken had den slavenhandel reeds in 1793 zeer beperkt, en schafte dien in 1802 geheel af, welk verbod in 1814, bij de vrede van Kiel, vernieuwd werd.

Zweden had reeds in 1813 een verbond met Engeland gesloten ter wering van den slavenhandel, waarmede onze Souvereine vorst zich het volgende jaar vereenigde.

De overtreding van het verbod des slavenhandels werd in Nederland bedreigd met dwangarbeid, in Engeland met verbanning voor den tijd van 15 jaren, en in de Noordelijke staten van Noord-Amerika en de republieken van Centraal-Amerika met doodstraf.

2

Sluiten