Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

AFSCHAFFING DER SLAVERNIJ.

Was de slavenhandel door de meeste staten van Europa en Amerika afgeschaft, althans grootenlijks gefnuikt, de slavernij der reeds in de koloniën gevestigde slaven bleef met alle hare gruwelen en onmenschelijke wreedheden voortduren, zoo als ze dan ook nog met al die barbaarsche mishandelingen in Suriname, op Curacao en andere onzer West-Indische bezittingen blijft bestaan; terwijl ons in de laatste jaren in adressen aan de hooge regering, boeken, brochures en nieuwsbladen, eene menigte voorbeelden van ontmenschte folteringen, waaraan de slaven in WestIndië zelfs nu nog blootstaan, met opgaaf van tijd, plaats en personen, ter kennisse zijn gekomen.

Door de bemoeijingen van buxton, een vriend van w1lbebforcb, werden de wetten, die reeds in 1784 ten voordeele der slaven in de Engelsche koloniën gegeven waren (consolidated slave law) uitgebreid. Behalve de vaststelling van den Werktijd der slaven, het verbieden van mishandelingen, het toepassen der doodstraf op elk die een' slaaf vermoordde, en de bepaling dat elke slavin, die zes kinderen opvoedde, van arbeid vrij

Sluiten