Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen, waarop niet evenzeer deze eisch van toepassing is. Dan kunnen ook de zwarten onze rivieren opvaren en met hetzelfde regt onze vrouwen en kinderen wegvoeren en verkoopen. En nu beantwoorde ieder, die dit leest/de eenvoudige en duidelijke vraag van Dr. w. e. canning in de stem eens Christens uit den vreemde, vertaald door den heer j. j. swiers Pred. te Havelte. Te Groningen, bij j. b. wolters, 1854, bladz. 128. — «Zou men mij, naar regt, kunnen grijpen en tot een artikel van eigendom maken; tot een lijdelijk werktuig van eens anders wil of vermaak; onderworpen aan eens anders onverantwoordelijke magt; onderworpen aan slagen naar eens anders willekeur; beroofd van 't vrije gebruik mijnef^tedematen en vermogens tot mijn eigen welzijn? Is er iemand, die bij deze vragen weifelt of zoekt naar een antwoord ? GeWissèlijk neen! dat antwoord wordt onmiddelijk en onwederlegbaar door ieders gansch gemoed gegeven." — Wij stooten met verontwaardiging en afkeer de gedachte terug, dat wij in den toestand kunnen worden gebragt van eens anders eigendom te zijn en door dezen als werktuigen en lastdieren te kunnen worden gebruikt.

Sluiten