Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de suikerkuituur, met inbegrip van 528 gouvornementsslaven , gevestigd op de plantage

Catharina Sop/da 18,438 gewaardeerd per hoofd op ƒ 500.

Koffij, cacao, kweek- en

kostgronden 6,969 • » » t » 350.

Op de houtgronden 2,304 » » > > » 240.

Op de katoen- en rijst-

plantaadjes 4,823 » » > » v 200.

Stads- of particul. slaven 5,531 > t » t » 260.

Aankoop van de bestaande stoommolens (de gronden en de plantaadje-gebouwen, zijn onder den aankoop der plantaadje-gebouwen begrepen), kosten van de eerste vestiging van de gemeenten (te lande) en de gilden (in de stad) geraamd / 762,515, bedragende het totaal der emancipatie-kosten naar deze berekening / 15,000,000 —."

De.Commissie heeft de slaven der suikerplantaadjes zoo veel hooger gesteld (zie bl. 125), ofschoon onder die slaven de meeste malenkers (zieken en gebrekkigén) gevonden worden, omdat de suikergronden en suikergebouwen en werktuigen meer waarde hebben als van andere plantaadjes. De negers op de houtgronden zijn in den regel het sterkst en gezondst, en die van de stad waaronder ook de meeste ambachts-slaven gevonden worden het meest ontwikkeld. De geëmancipeerden zullen dus gedwongen worden om ook de vastigheden te betalen, en toch zal de Staat er wel eigenaresse van blijven, is dat billijk?

Om de emancipatie-kosten te vinden en in de schadeloostelling te voorzien, stelt de Commissie bij raming de baten van de op te rigtene landbouwende gemeenten, waarin elf suikerplantaadjes zullen zijn, als 3300 Nederl. ponden suiker per hoofd van de werkbare magt, die op een derde van het getal hoofden op de plan-

Sluiten