Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welaan dan, dat ieder medewerke om de slaven vrij te maken en uit hunne kluisters te ontslaan. Wij toch hebben negerslaven in beugels en ketenen van 34 Nederlandsche ponden zwaarte, aan de door den muur gedrevene bouten van het kookhuis op de suikerplantaadjes in Suriname zien klinken, waarbij ons iedere hamerslag door merg en been trok, en ons tot in de ziel griefde, want de onvergeefelijke misdaad was.... dat zij een' harden meester ontvlugt en de vrijlieid gezocht hadden.

Eendragt maakt magtl was der vaderen leus, en wij rigten onze bede dan ook tot alle landgenooten om der emancipatie op alle gepaste wijzen bevorderlijk te zijn en bij de regering op eene onverwijlde afschaffing der slavernij aan te dringen. Huichelt niet voor God en de menschen dat gij Christenen zijt, terwijl gij door uw doen en laten in lijnregten strijd handelt met jezüs leer en leven. Weest niet liefdeloos jegens uwen Hemelschen Vader en onbarmhartig omtrent uwe naasten. Want God lief te hebben en uwe naasten als u zei ven, zijn de twee hoofdgeboden, want ,in deze twee geboden zijn de gansche wet en de profeten begrepen, Dat niemand zich dan, wie hij ook zij, langer onttrekke om mede te werken ter bevrijding der slaven, om onze naasten, onze broeders, die zelfs nog in Nederlandsche koloniën in verdrukking leven, te helpen bevrijden, en daardoor het bittere lijden van onze natuurgenooten te »doen eindigen.

Sluiten