Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vraagstuk van het „aanknoopingspunt"

m over aanrakingspunten tusschen het

Evangelie en den modernen mensch te

Om over aanrakingspunten tusschen het Evangelie en den modernen mensch te kunnen spreken, moet men kunnen zeggen: wie en wat de moderne mensch is. Ieder zal het toestemmen, dat dit geen lichte taak is. Maar daar komt nog iets bij. Voorop zal moeten gaan de beantwoording van de vraag: mógen wij over dit onderwerp spreken? Heeft het zin om bij onze Evangelisatie om te zien naar punten waar het Evangelie van Christus en de moderne mensch elkaar raken? Door de eeuwen heen zijn er steeds geweest, die bij hun verkondiging van het Evangelie heel nauwe aansluiting aan de gedachtensfeer van den mensch van hun dagen zochten. In de oude Kerkgeschiedenis vindt men dat o.a. bij de Apologeten, vooral bij Origenes. En in de negentiende eeuw is de karakteristieke vertegenwoordiger van dat streven Friedrich Schleiermacher. In 1899 publiceerde hij zijn bekende: „Reden ttber die Rellgion an die Gebildeten unter ihren Verachtern," de klassieke poging om de boodschap van het Evangelie te geven in een vorm, die berekend was ook de intellectueelen van zijn dagen voor het Christendom te winnen.

Daartegenover hebben anderen steeds op het hoogst bedenkelijke van dit streven gewezen, op het gevaar, dat hier dreigde, het Evangelie aan te passen aan de wenschen en verlangens van den natuurlijken mensch. En vooral de geest, waarin Schleiermacher zijn verdediging van het Christendom gaf, is aanleiding geworden tot het felle verzet, dat in onze dagen van verschillende zijden, maar speciaal van den kant van Karl Barth, gerezen is tegen elk

Sluiten