Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijke verhouding tot de dingen te staan Hij wil de dingen zien in hun kilheid en hard' held. Hij heeft een afkeer van sentimentaliteit. Hij ziet wel de zinloosheid van veel in de werkelijkheid. Maar hij lijdt daar niet onder. Nuchter legt hij zich daar als iets onvermijdelijks bij neer. Hij houdt niet van zoogenaamde „idealen." Hij voelt zich, zoo heeft Franz Matzke het gezegd, als de soldaat, die eenvoudig plichtsgetrouw dienst heeft te nemen in het groote geheel van het leven en daarmee uit. Ook hier staan wij weer voor een merkwaardig gewijzigden stand van zaken, die ons met het oog op onze geestelijke bearbeiding van den modernen mensch tot ernstige bezinning roept. En ook hier valt het weer niet uit te maken, of, uit Christelijk standpunt bezien, van vooruitgang of achteruitgang sprake is. Oogenschijnlijk is het laatste het geval. Tusschen het Evangelie en dezen levensstijl van het vitalisme en van de nieuwe zakelijkheid lijkt een heel diepe, bijna onoverbrugbare kloof te gapen. Voor hoogere geestelijke waarden in het algemeen schijnt hier totaal geen plaats meer te zijn Laat staan voor de boodschap van het Evangelie met zijn strengen eisch: „Zoek eerst het Koninkrijk Gods." En het valt ook metterdaad niet te ontkennen, dat voor talrijke moderne menschen heel de wereld van het Evangelie totaal vreemd is geworden. Zij staan er niet vijandig tegenover, maar het zegt hun absoluut niets.

Maar toch is dat slechts de eene kant. En bij nader toezien is het nog de groote vraag, of de mensch onzer dagen met zijn sterk realistische levensinstelling verder van het Evangelie afstaat dan de aanhangers van het idealisme. Langen tijd heeft men wel een diepere eenheid

Sluiten