Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geldt alzoo, daar Gods woord voor ons richtsnoer en levensregel is, de vraag: of wij in de Ned. Herv. Kerk God naar Zijn Woord kunnen dienen.

Daar we nu aannemen dat het tusschen ons vaststaat, dat God, naar Zgn wil en woord te dienen onafwijsbaren plicht is, zoo is met de beantwoording dezer vraag de geheele quaestie met onzen beschuldiger, met Dr. Kuyper, met welk waar Christen dan ook, beslist. Konden en kunnen wij in de Ned. Herv. Kerk God dienen overeenkomstig Zijn woord, dan is > de Afscheiding" veroordeeld, dan is het waar dat ┬╗de gescheiden broeders ook hadden moeten blijven"; doch konden en kunnen wij dat niet, dan is ze gerechtvaardigd, dan is ze uit God, die niet anders doet dan de verwezenlijking, de beleving van Zgn Woord in het leven roepen.

Dan is, het kan niet anders, het ^blijven' veroordeeld; veroordeeld als ontrouw aan Gods heilige geboden en inzettingen. Belangrgk en gewichtig onderzoek dus !

Bestrale de Heere ├╝lieden en ons, waar we dat onderzoek instellen met het licht van Zjjnen Heiligen Geest, en geve Hg' ons genade om in overeenstemming met het resultaat van dat onderzoek te handelen!

Veroorloof mg het te beginnen met de vraag: of naar Gods woord in de Kerk van Jezus Christus ook opzicht en tucht moet wezen ?

Dat sinds de zonde geen Christelijk huisgezin kan bestaan zonder opzicht en tucht, zal elkgereedelijk toestemmen. God gaf in en voor het huisgezin gezag en wil dat het gehandhaafd worde. De Eli's doen ons de gevolgen van het niet handhaven van dat gezag in de hunnen en in zichzelven aanschouwen en, het ongenoegen Gods daarover vernemen.

Doch niet alleen hebben de kinderen, maar ook de volwassenen op hun beurt behoefte aan opzicht en tucht. Immers, de huisgezinnen, die met elkander het dorp of de stad uitmaken, kunnen onmogelijk vrede, vrijheid, veiligheid en recht behouden, indien een ieder doen mag

Sluiten