Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van herstel door uitzieken komt, ook naar de verwachting van Dr. Kuyper niets; want er »moet een slag vallen" en er zal eenmaal ttoegetast" moeten worden.

Wanneer ?

Ach arme, wie zal het zeggen.

Men heeft aan die zoogenaamde organisatie al zoolang het heilige opgeofferd.

En er is eene zoo ten hemel schreiende gerustheid, dat zelfs van gewekte »overtuiging" veel minder dan vóór ettelijke jaren wordt bespeurd.

Maar »de gereformeerden" mogen wachten > nu niemand ze dwingt om te doen, wat ze niet mogen, en niemand ze belet om te doen, wat ze doen willen.

Nu niemand ze dwingt om te doen, wat ze niet mogen Ja, dat staat er; dat zegt onze hooggeachte Dr. Kuyper.

Doch we moeten voorzichtig zijn; want we hebben in ons tournooi met een doorkundig ridder te doen; met iemand, die de krijgsmanskunst bezit om zelfs schildwachten uit te zetten, die aan het scherpziend oog van een Dr. Bronsveld kunnen ontgaan.

Ik begin daarom met te vragen, wat bedoelt onze Dr. Kuyper ?

Wil hij zeggen, dat thans geen wereldlijke macht daartoe dwingt of dat belet, dan zeg ik toegestemd; uitge•<m echter dat nog onlangs de Moerdijksche quaestie Oi.-. neeft geleerd hoe spoedig rechter en regeering in betrekking tot traktementen en goederen de wetten en uitspraken der Kerk helpt handhaven. Bij trouw aan Gods Woord en de belgdenis straft de Regeering des Lands met eene ledige beurs, door niet uit te betalen.

Ziet, dat is — zooals met de vaccinatie — indirect >dwingen;" hier, gewis, indirect >dwingen" tot ongehoorzaamheid aan God. Waar nog zou bijkomen, dat het al weinig, ja niets afdoet wie »dwingt om te doen, wat ze niet mogen en belet om te doen, wat ze doen willen" en doen moeten — de wereldlgke of de kerkelijke macht.

Sluiten