Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

De Toespraak, welke bij dezen aan het publiek wordt aangeboden, verschijnt op verzoek van sommigen, die haar hoorden uitspreken, maar ook om eens eene proeve te geven van de wijze, hoe de Evangelist tot het volk spreekt.

Het doel dezer Toespraak is, aan te toonen, dat in de Roomsch- Catholieke Kerk de verkondiging des Evangelies in de moedertaal slechts schijnbaar geschiedt, maar dat zij in de Protestantsche Kerk op het heerlijkst wordt in vervulling gebragt.

Znj vinde vele Lezers en wekke of versterke de overtuiging, dat het werk der Evangelisatie de behartiging van allen waard is, die mét ons verlangend uitzien naar den dag, waarop het zijn zal één Herder en ééne kudde.

Sluiten