Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de blijde dag aanbreke, waarop het licht des levens schijnt in vollen luister, Gode en den Zoon ter eere en der menschheid ten zegen!

Zóó, zóó zien wij 't Godsrijk komen, 't Koom' steeds meerder, eiken dag! •nAmen!" zeggen alle vromen, ))Kom, ja kom, o blijde dag/" Dat al 't menschelijk geslacht Aan den Heer word' toegebragt!

Amen !

Sluiten