Geen zoekvraag opgegeven

  • / 102

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CB

12824

HET PLAATSVERVANGEND LIJDEN

VAN

onzen Heere. Jezus Christus.

onzen Heere

* NAAf\ DE I§EEF\, EN NAAF\ DE ^EILIGE ^CHF^IFTEN ,

DOOK

!Z_ KLOEZEES,

Predikant bij de Gemeente van Gedoopte Christenen te Nieuwe Pékela.

Voor rekening van den schrijver, en ten voordeele van de zaak des Heeren. ■

Sluiten