Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, rust aan het beschuldigend geweten te geven en maar straffeloos te kunnen voortzondigen, werd zij helaas! ook door een verbasterd Christendom aangenomen, en tot op den tegenwoordigen tijd door velen bewonderd en vededigd; maar, God zij geloofd! ook zij is reeds eene ruïne geworden, en de boosheid, die zich daarmede paait, en zich daarachter verbergt, wordt meer en meer zichtbaar; doet de oogen van vele'oprechten van harte opengaan, om er tegen te waarschuwen, en mede te werken, om hare laatste sporen uit te roeien, opdat de boosheid nergens eene schuilplaats meer vinde! en ook wij willen daaraan gaarne een handje helpen, zelfs op het gevaar af van leeuwengebrul en adderengesis, sterk in de belofte: „Gij zult den feilen leeuw en den draak vertreden." Ps. 91.

Wat? Hoe? zoo roept men ons toe, durft gij u vermeten om te zeggen, dat die leer onredelijk, onrechtvaardig, Godslasterlijk is, etc, daar zij ons bijv. in Jes. 53, door de offeranden, de besnijdenis, en in de boeken des Nieuwen Verbonds zoo duidelijk verkondigd wordt? Het is op grond van Gods woord, dat wij die leer gelooven, en als God spreekt, dan betaamt het ook u Hem te gelooven, of althans, voor Hem te zwijgen. Of lezen wij niet uitdrukkelijk in Jes. 53 : 5: „De straf, die ons den vrede aanbrengt, was op hem en door zijne striemen is ons genezing geworden" ?

Wij zwijgen gaarne voor den Heere, en bukken voor Hem in het stof, maar niet voor de leeringen eri geboden van menschen, die geen nut doen. Hij roept ons tot spreken, en waar Hij tot spreken roept, zou zwijgen zonde zijn. Ja, wij kunnen niet zwijgen, want Zijn woord is een vuur in ons binnenste, vanwege die Godonteerende leer en hare treurige vruchten.

Sluiten