Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wederzijdsche belofte getrouw wilden zijn, en dat dus in den doop het verbond werd gesloten.

Dewijl nu de Heer zich had laten doopen tot den dood, tot vergeving van zonden, zoo was het noodzakelijk , dat hij in trouwe aan het verbond niet alleen leven, maar ook sterven zou, opdat wij in zijn dood de hoogste verzekering van de vergeving van zonden zouden bezitten, en zoo is hij dan gekomen „door water en bloed. Met door water alléén, maar door water en bloed, en de Geest is het die getuigt, dat de geest de waarheid is." 1 Joh. 5 : 6. Maar zoo heeft ook de geloovige zich laten doopen, om tot den dood toe gehoorzaam te zijn, ten einde de vergeving van zonden te hebben, en is het noodzakelijk, dat ook hij leve en sterve in trouw aan het verbond, opdat hij van zijne zijde in de bewustheid van de vergeving van zonden leven en sterven moge. Hebr. 12 : 14.

3°. Als de Heer dus spreekt van een Meuw Verbond, dan weten wij, dat hij dit Meuwe Verbond tegenover het Oude stelt, en dat ook in dit Meuwe Verbond, twee deelen of partijen begrepen zijn; dat het Oude Verbond een vleeschelijk en volksverbond was, dat als vleeschelijk verbond in de besnijdenis in het vleesch opgelegd, en als volksverbond in het bloed van dieren gevestigd werd, en heenwees op het Meuwe Verbond, of de besnijdenis des harten in den geest, en den doop tot den dood, dat is, om persoonlijk, met bewustheid, en met het hart het verbond te sluiten in die veelbeteekenende daad des doops, en tot den dood toe aan dat verbond getrouw en gehoorzaam te zijn. Doel des Verbonds was, om vergeving en zaligheid te schenken, op voorwaarde van geloof en gehoorzaamheid tot den dood; alsmede van de andere partij om door geloof, en gehoorzaamheid tot den dood, vergeving en zaligheid te ontvangen. Immers, de Heer zegt: Deze drinkbeker,

Sluiten