Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IK ZAL U VISSCHERS DER MENSCHEN MAKEN.

Matt. IV : 19.

Die zielen vangt is wijs, is de welbekende spreuk van hem, die zelve de wijsste van alle stervelingen mocht genoemd worden.

In dubbelen zin mogen wij die woorden opvatten.

Inderdaad, de hoogste wijsheid is het zich op het redden zijner medezondaren toe te leggen. Een ander roeme de wijsheid van hem, die met beleid zich schatten weet te vergaderen en jaarlijks zijn vermogen weet te vermeerderen. Een ander bewondere het verstand van den man, die door alle moeielijkheden henen, zich een weg weet te banen tot eene plaats van eer en aanzien. Een ander prijze den mensch, die, alle geld- en eerzucht versmadende, zijn ligchaam verzorgt, zijn gezondheidskrachten onderhoudt en zich voor den korten tijd zijns levens een rustig en gemakkelijk bestaan weet te verzekeren. Slechts hij die zielen vangt is wijs. Zoo mot en roest de

1

Sluiten