Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der het aantal van zijne belijders en verzekerd van de eindelijke verwerping van menigen arbeider in het werk van zielen vangen. En daarom, wel mogen wij ons zeiven ernstig afvragen: //Ben ik waarlijk niet slechts in het net des Evangelies door uiterlijke roeping, maar ben ik door de liefdekoorden en banden des Heiligen Geestes gevangen en gebonden aan den eenigen Redder van zielen, Jezus Christus, onzen Heer?" Wel mogen wij ons hart onderzoeken en toezien dat wij niet, aan de arke bouwende, zelve buiten de arke gesloten blijven, dat wij niet, hoewel steenen aandragende tot 's Heeren tempel, zelve onze plaats in dien tempel missen.

Maar ook, hebben wij waarlijk eenen vasten grond van hope verkregen, dan weten wij wat het is met Petrus, bij het gezicht van 's Heeren heerlijkheid, bevreesd en bevende aan zijne voeten neder te vallen.

En dan geldt ook voor ons dat woord des Heeren Jezus:

//Vreest niet, Ik zal u visschers der menschen maken."

Laat mij u, naar aanleiding van dit woord en van de gelegenheid waarbij het gesproken werd, wijzen op:

het Zendingswerk, als een arbeid, die inspanning vereischt, waarin op teleurstelling is te rekenen en waarop zegen is te wachten.

Sluiten