Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. DE ARBEID.

Het zendingswerk een arbeid. Laat ons dit niet vergeten.

Het werk van zielen te redden vergelijkt de Heer bij den visschersarbeid. Geen gemakkelijk, noch. geriefelijk bestaan is des visschers leven. Ziet daar die zwakke pink de wijde zee insteken. Het is eene kleine bemanning, die zij draagt. Maar des te meer zijn het forsche schouderen en ruwe handen, die vereischt worden om, vaak in het fel bewogen element, bij het bulderen der golven, in het nachtelijk duister, te gelijk op zelfbehoud bedacht, de netten in de diepte te slingeren en met groote of kleine vangst verrijkt, weder op te trekken. Hier komen geene teedere vingeren, geene fijne kleederen te pas. Een arbeid is het, waarin het op gedurige waakzaamheid, werkzaamheid en inspanning aankomt.

En aldus in het werk des Heeren, in het Zendingswerk vooral. Laten wij het verstaan, dat een iegelijk die hieraan deel wil nemen, bereid moet zijn om te arbeiden en dat hier, hier allerminst, ledigzitterskunnen gebruikt worden.

Een arbeid is het, ook het werk dezer Vereeniging. Denken wij slechts aan de inzameling van de aanzienlijke vereischte fondsen, verkregen door de vrijwillige bijdragen uit het gansche land, aan de werkzaamheid

Sluiten