Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het schip der zending onder onzen grooten Gezagvoerder en Stuurman tevens, laat het zijn niet als ware het om met andere Christenen mede te varen, niet om eene aangename en belangrijke reis te ondernemen, maar met het ernstige doel om zielen te behouden uit de afgronden van zonde, verdierlijking, verderf. Laten wij het verstaan dat, wat God van ons wil, dit is, dat wij arbeiden zullen en dat wij, om visschers der menschen te worden, arbeiders, geestelijke arbeiders moeten zijn.

II. BI TELEURSTELLING.

De visschersarbeid is een werk vol teleurstellingen en dus van lijdzaam volharden. Hoe dikwijls wordt het net uitgeworpen en weder ledig opgetrokken! Hoe menigmaal meent men aan de zwaarte des nets een goede vangst te mogen verwachten en bevindt men dat, in plaats van de gewenschte buit, nuttelooze voorwerpen de netten vullen! Hoe menige reis wordt vruchteloos afgelegd! Hoe dikwijls, na alle gevaren getrotseerd te hebben, keert de vermoeide visscher met ledige handen tot zijn huisgezin weder!

En alzoo op geestelijk gebied.

Sluiten