Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was van beproeving en tegenspoed. Juist opdat zij in dien storm het beeld zouden zien van wat hun later in 2ijn dienst te wachten stond, en opdat zij — en al zijne discipelen in later eeuwen — zouden leeren in voorspoed geen bewijs van zegen en in tegenspoed geen teeken van 'sHeeren afkeuring te zien, maar, waar zij in gehoorzaamheid aan den Heer eenen weg hebben ingeslagen, daarin te volharden met lijdzaamheid en vertrouwen, den uitslag aan den Heer overlatende.

III DE ZEGEN.

Den uitslag aan den Heer overlatende. Dit hadden de Apostelen te leeren, dat niet zij maar Hij en Hij alleen de goede vangst vermag te schenken. Ook na zijne opstanding, zouden zij nog eenmaal aan hetzelfde meer, dezelfde ondervinding maken. En hoe menigmaal, na 's Heeren opvaring ten hemel zouden zij dit in geestelijken zin ervaren!

Er is een wenschen naar zegen, ik wil het niet ontkennen, dat drijft tot een eigenmachtig ijveren in 's Heeren dienst, tot een werken aan anderer bekeering alsof men zelve het vermogen bezat om de harten te overtuigen, om te keeren en voor den Heer te winnen.

Sluiten