Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLEZING

OVER

hriMBB _ Een Miïonder en uitlokkend gedeelte van de heilige der tweede komst. - De toekom* der verlosten.

Openb 2 en 3. «Schrijf aan den engel der gemeente van Efeze Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijne e" terhand houdtV- hetmiddende^veng^ kandelaren wandelt; Ik weet uwe ^werkenen uwen arbeid, en uwe lijdzaamheid, en dat gy de^kwaden

niet kunt dragen; en dat gn be?5oef^ tf ntet' die uitgeven, dat zij aposteten zijn, en W™**> en hebt ze leugenaars bevonden; en gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om mijns naams wü ge^rbdfef zj niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u dat S uwe eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarin gU uitgevallen zijt, en bekeer u en doe de Terste wken; L zoo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen en Tal uwen kandelaar van zijne plaats weren,, indien 5 uita bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken

Sluiten