Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschikt en voldoende is om den moed der gemeente levendig te houden, haar op te wekken om het kruis te dragen en zichzelven met Christus te kruisigen, en hare belijdenis, dat zij de wereld verlaten heeft, waar te maken. Zij openen ons een uitzicht, hetwelk de gewone uitdrukkingen van hemelverwachting met schande en verachting overdekt, omdat er uit blijkt, dat men nauwelijks eenig begrip heeft van hetgeen weggelegd is voor Gods ware heiligen. Doch wij hebben den tijd niet om hierbij stil te staan, zelfs niet om de verschillende onderwerpen aan te roeren, die ons door deze brieven, in betrekking tot de afzonderlijke gemeenten waaraan zij gericht zijn, worden aan de hand gedaan. De beschouwing van deze gemeenten in haar vertegenwoordigend en profetisch karakter moeten wij dus noodzakelijk tot eene volgende gelegenheid uitstellen. Laat ons intusschen acht geven op den maatstaf, dien de Heer aan zijn volk heeft voorgesteld, en trachtten wij onszelven op te wekken tot beoefening van dien ijver, die zelfopofferende liefde, en die toewijding des harten, die ons alleen den prijs kan verzekeren, welke ons hier wordt voorgesteld.

Must Jesus bear tbe cross alone,

And all the world go free? No, there's a cross for every one,

And there's a cross for me.

How happy are the Saints above,

Who once were sorrowing here! They ever taste unmingled love,

And joy without a tear.

The consecrated cross 1*11 bear, Till Christ shall set me free, And then go home, my crown to wear, — for there's a crown for me.

Sluiten