Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLEZING

OVER

Besluit van de zeven brieven. — Uitlegkundige opmerkingen. — Het Evangelie geene mislukking. — Wat de geloofsbelijdenissen hierover zeggen. — Hetzelfde als In de voorgaande bedeelingen. — Christus heeft er in alle eeuwen, die waarlijk de Zijnen zijn. — Wie zijn dit? — Wat wordt er van hen? — De wegneming der heiligen van de aarde. — Dit is de eerstvolgende groote profetische gebeurtenis, die wij hebben te verwachten.

-www—

Openb. 4 vs. 1. »Na dezen zag ik, en ziet, eene deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van eene bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en ik zal u toonen hetgeen na dezen geschieden moet."

Met deze woorden begint eene nieuwe verschijning, welke de tweede groote afdeeling van de Apokalypse uitmaakt. Zij bestaat uit twee hoofdstukken. Het heeft geene betrekking op aardsche, maar op hemelsche zaken, en wel op zulke, die volgen op den tijd, welke de zeven gemeenten innemen. Het eerste gezicht omvat de geheele aardsche loopbaan van de gemeente op aarde, van hare stichting af door de apostelen, tot aan de wederkomst van Christus. Dit gezicht beschrijft den stand van zaken tusschen de verplaatsing of wegneming der gemeente, en de uitvoering van het oordeel over het

Sluiten