Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Classicale goedkeuring wordt op de vergadering van Februari 1864 verkregen. Ze draagt aan den kerkeraad van Den.' Ham de leiding op inzake de verkiezing van ouderlingen en diakenen.

Op de voordracht voor ouderlingen komen: G. J. Toerse. G. van Wageningen, J. Kroese en J. Valk,. Voor diakenen : J. Euvermam, E. Dijk, D. W. Kortman en H. Dam, waarbij zullen gevoegd worden de beide candidaat-ouderlingen, die bij de verkiezing zullen afvallen.

G. H. Diek en K. Vaartjes bleven als ouderling en diaken in functie.

Tot ouderlingen werden nu gekozen G. J. Toerse en G. van Wageningen en tot diakenen J. Kroese en J. Valk. Deze 4 broeders worden 6 April 1864 in het ambt bevestigd.

De constitueering der gemeente geschiedde onder leiding van Ds te Bokkel van Ommen, Ds Thijs van Lutten en Ds Brunemeijer van Den Ham.

Ouderlingen waren dus: G. H. Diek, G. J. Toerse en G. van Wageningen; diakenen J. Kroese, K. W. Vaartjes en J. Valk.

Merkwaardig is, dat onze kerk hier de eerste was. De reeds genoemde ingenieur S. J. Louwes heeft dat óf te mooi gevonden voor ons óf aan zulk een mogelijkheid niet gedacht, toen hij in bovengenoemd werk „Overijssel" in 1931 schreef: „Vroomshoops geschiedenis begint in 1858. In 1863 werd de school gesticht, in 1868 de R.K. kerk, in 1870 de N. H. Kerk. Hij maakt dus geen melding van den bouw der Gereformeerde Kerk en het ontstaan der gemeente, maar feit is, dat deze 4 jaar vóór de R.K.- en 6 jaar vóór de N. H. plaats had. Merkwaardig is dit feit wel, maar toch in deze streek niet op zichzelf staand, want in Bergentheim was de Geref. Kerk ook de eerste en in Mariënberg en Daarlerveen zijn ze nog de eenigen.

Hoe groot het aantal leden der gemeente was is niet nauwkeurig na te gaan. Uit de gemeente Den Ham werden 137 zielen overgeschreven. Daarbij voegden zich reeds dadelijk op de eerste kerkeraadsvergadering, gehouden 10 Mei 1864 enkele leden van de N. H. kerk. Ook kwamen er met attestaties uit Ommen en Heemse. Het aantal zielen zal ongeveer 180 a 200 geweest zijn.

De notulen der eerste kerkeraadsvergadering, gehouden 10 Mei, werden gesteld door Gerrit van Wageningen, die zich „schrijver" noemde. Op die vergadering werd de consulent Ds Brunemeijer tot lid der vergadering en tevens tot president benoemd, wat deze zich liet welgevallen, blijkbaar niet denkend aan de kerkrechterlijke bezwaren. Trouwens ook de practische bezwaren bleken wel groot, want de kerkeraad moest in den regel zonder zijn president vergaderen.

Ouderling van Wageningen werd verzocht des Zondags een stichtelijk woord te spreken als er geen predikant zou zijn. Aan de Classis zou gevraagd worden of hij tijdens den dienst op den kansel zou staan of achter het bordje van den voorlezer. Wat het antwoord van de Classis was, melden de notulen niet.

Sluiten