Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare trouw en dankbaarheid terug aan mijn Professoren van de Alma Mater Rudolfina in Ween en en bijzonder aan hem die sindsdien zijn leven ten offer bracht...

Ik wil mij hun voorbeeld en grootmeesterschap waardig tonen en ernstig trachten deze Alma Mater Carolina naar beste weten met mijn bescheiden kracht te dienen.

Last — not least wend ik mij tot U

Dames en Heeren Studenten:

Er bestaat geen echte Universitas scientiarum als zij tege hjkertijd geen werkelijke gemeenschap tusschen docenten en studenten is. Waar die samenhang verstoord wordt moet de wetenschap er onder lijden en ter gronde gaan, omdat zij haar echte kracht toch slechts door hen ontvangt die haar ware „studentes" zijn willen. Ik heb van onze christelijke wereld' beschouwing gesproken en van de bronnen die ook het kerke lijk recht bevat. Wellicht is het uur daar dat niettegenstaande de zware last die op ons rust, God een nieuw en sterk geslacht wü wekken dat het aanschijn der wereld in Christus ver' nieuwen kan. Wie weet, misschien wordt die roep reeds tot ons gericht. Daarom moeten wij vandaag als 't ware „Comili' tones", medestrijders, voor de restauratie van een christelijke wereldbeschouwing rijn en de wapenspreuk van de Alma Mater Carolina moge als zegenspreuk onzen weg begeleiden :

In Dei Nomine Feliciter!

Sluiten