Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Oude Testament is, zooals wij zagen, niet in alle deelen gelijksoortig en wij laten dan ook sommige deelen bij de gewone lectuur liggen, om deze een afzonderlijke plaats te geven.

Tevens schikken wij de boeken zoo, dat het Nieuwe Testament twee keer gelezen wordt tegen het Oude één keer; men kan, na in den Bijbel thuisgeraakt te zijn, daarin uiteraard wijziging brengen. Trouwens, deze schets is slechts bedoeld als een leiddraad voor beginnelingen, al kan zij mogelijk ook dienen voor hen, die meer orde in hun bijbellectuur willen brengen.

Wij deelen dan den Bijbel in naar een schema van zes series.

Serie I.

Wij beginnen met het Evangelie van Lucas, omdat Lucas het eenvoudigst is, de minste kennis van het Oude Testament veronderstelt, het contact van Jezus met den enkelen mensch op den voorgrond stelt, en, ten overvloede, met het geboorteverhaal aanvangt.

Hierbij sluit zich aanstonds aan deHandelingender Apostelen, ook door Lucas geschreven, met zijn verdere Openbaring van den Christus in Hemelvaart en Pinksteren, en met zijn verhaal van de wording der Kerk.

Uit de brieven nemen wij allereerst de algemeene zendbrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas.

De brief van Jacobus is zeer eenvoudig en legt grooten nadruk op het leven van de eerste gemeente, vooral op het samenleven onder elkaar.

Dit geldt ook van de.brieven van Petrus en van die van Judas. Hoewel vooral de brieven van Petrus ook diepe gedachten bevatten, die verhelderend licht geven voor wie het Evangelie heeft gelezen.

Sluiten