Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IfTip

Mag ik hen dan dringend verzoeken de volgorde te wijzigen en eerst nog eens een vorige serie aandachtig te lezen of eerst het geheele Nieuwe Testament, in de volgorde als gegeven, door te werken?

Ook kan ik mij denken, dat een lezer niet zal overslaan de gedeelten van de wet. die ik zou willen aanbevelen geheel afzonderlijk eens tot voorwerp van studie te maken. Of dat een ander voorloopig meerdere stukken zou willen laten liggen. Dit kan, mits men maar in het oog houdt, dat willekeur hier ten slotte dreigt uit te loopen op het coupeeren van den Bijbel. Waarom ik aanbeveel, ook al laat men voorloopig gedeelten of zelfs boeken liggen, straks tóch over te gaan tot de heele lectuur, b.v. zooals ik die heb aanbevolen.

De meeste lezers zullen na langer of korter tijd mijn leiddraad los laten en zelfstandig de volgorde en groepeering van den Bijbel maken, die het lezen zelf hen aan de hand heeft gedaan.

Dat is toe te juichen, ja dat is de bedoeling.

Mits men nooit vergete, dat de heele Bijbei Gods Woord is, en dat schatten verborgen zijn, waar wij het niet zouden vermoeden. .

Ten slotte is het doel van dit woord alleen om den rijkdom van den Bijbel meer toegankelijk te maken en om enkele wenken te geven, waardoor het Woord van God, en Christus Jezus de Verlosser, gekend worden, naar den zin van de openbaring.

Waarom ik eindig met de herhaalde aansporing om den Bijbel biddend, eerbiedig, gehoorzaam en vertrouwend te

lezen. „ ,

Ieder, die hem zoo leest, vindt daarin den God van zijn redding en den weg tot het hoogere en eeuwige leven.

Sluiten