Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de studie van H. W. Hertsberg van Jeruzalem over de verschillende Melchizedek-tradities.6)

Ook hij acht het voor resultaat der 1 o c a 1 i seerende werking der traditie, dat Salem voor Jeruzalem gehouden wordt, te meer waar het ook zoo voor de hand ligt in deze geschiedenis aan de latere tempelstad te denken. Deze traditie, die voor een Joodsche gehouden moet worden is zelfs zoover gegaan, dat niet meer een nabij Jeruzalem gelegen Koningsdal, maar het Tempelplein als plaats der ontmoeting van Abraham en Melchizedek wordt beschouwd Op gelijke wijze is in sommige christelijke kringen Golgotha als zoodanig aangewezen. We nebben dat gezien toen we bespraken hoe de legende zich van de Melchizedekfiguur meester maakte. (§ 6).

Evenmin bevreemdt het, zoo zegt hij, dat Sichem is aangezien voor het oude Salem. Zoowel hetgeen aangevoerd wordt om de gelijkstelling SalemJeruzalem als om die van Salem-Sichem te bewijzen, wordt door Hertsberg beschouwd als omstandigheden, die den gang der traditie begrijpelijk maken. De Melchizedek-episode naar Sichem te verleggen is het werk der Samaritaansche traditie.

Dit is ook het Joodsche oordeel in dezen!6)

Er is echter nog een traditie, waarbij niet is in te zien, dat ze vrucht zou zijn van een localiseerend streven. Veeleer wijst ze de plaats, waar de localiseerende tradities deze geschiedenis vandaan hebben gehaald om ze over te brengen naar bekender terrein. Het is de traditie uit de geschriften der pelgrims sinds de tiende eeuw, die den berg Tabor noemen als plaats van Melchizedek.

Omdat alle aanwijzing ontbreekt hoe Melchizedek aan den berg Tabor zou zijp gelocaliseerd, houdt Hertsberg dit voor de werkelijkheid: Melchizedek is een gestalte uit het Noorden van Kanaan.

Om deze bewering aannemelijk te maken, moet Hertsberg den Tabor echter wat belangrijker voorstellen, dan we zoo doorgaans meenen dat hij is. Dat we zoo weinig indruk hebben van de belang-

5) Die Melkisedeq-traditionen, Journ. of the Pal. Or. Soc. VIII, 1928, pag. 169 etc.

6) Men verg. de uitspraak van The Jewish Encyclopedia, 1904: „The Samaritans identified the city of Salem with their sanctuary in Mount Gerizim".

Sluiten