Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Hoofdstuk 1.

riTT TTTniTTTR VAM MFI rMT7PT>TTV Rlr

§ 1. Omgeven met geheimzinnigheid 5

§ 2. Philo 6

§ 3. Joodsche litteratuur 7

§ 4. Oude Christelijke litteratuur 8

§ 5. De Roomsche traditie 9

§ 6. Legenden 10

§ 7. Betere tijden voor de exegese 12

Hoofdstuk 2.

DE HISTORICITEIT VAN MELCHIZEDEK.

§ 8. Het optreden der critiek 15

§ 9. Nöldeke 16

§ 10. Holzinger 20

§ 11. Andere aanvallen op Genesis 14 22

§ 12. De verdediging van de echtheid van Genesis 14 . 24

§ 13. De verzen over Melchizedek geen invoegsel . . 26

Hoofdstuk 3.

DE TIJD VAN MELCHIZEDEK.

§ 14. Onzekerheid der gegevens 29

§ 15. De dateering van Abraham 29

§ 16. Dateering van andere tijdgenooten van Melchizedek 33

Hoofdstuk 4.

DE STAD VAN MELCHIZEDEK.

§ 17. Salem — Jeruzalem 41

§ 18. Salem — Sichem 42

§ 19. Salem — Tabor 43

§ 20. Een liturgie uit deze stad afkomstig? 45

Hoofdstuk 5.

HET OPTREDEN VAN MELCHIZEDEK.

§ 21. Zijn koninklijke hulde 53

§ 22. Zijn priesterlijke „zegening" 53

§ 23. Zijn erkenning door Abraham 58

Hoofdstuk 6.

„DAVIDS HEER" EN MELCHIZEDEK.

§ 24. Is Psalm 110 Makkabeesch? 61

§ 25. Of uit den tijd der koningen? 62

§ 26. Het oordeel van het Nieuwe Testament ... 67

§ 27. Het visionaire tafereel uit Ps. 110:1—4 ... 70

§ 28. Het laatste gedeelte van Ps. 110 73

Hoofdstuk 7.

DE BETEEKENIS VAN MELCHIZEDEK.

§ 29. Hebr. 5:6, 10; 6:20 76

§ 30. Hebr. 7 79

§ 31. Waarom Christus Priester was naar Melchizedeks

ordening 82

Sluiten