Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

problematiek van de nieuwere wijsbegeerte van den godsdienst. Dat deze problemen van een bepaalden kant worden belicht, spreekt vanzelf. Ik hoop echter, dat de arbeid er niet minder wetenschappelijk om zal zijn én dat het u zal blijken belangrijk te zijn, deze problemen ook eens van dezen kant te bezien. Zonder hoop ben ik niet en op goede gronden. Het contact, dat ik reeds met een deel van u had, heeft mij mede moed gegeven, hier colleges te komen geven. Niets zal mij aangenamer zijn, dan wanneer dit contact verstevigd en over meer studenten uitgebreid wordt. Niet slechts als docent, maar ook in persoonlijk gesprek hoop ik iets voor sommigen uwer te kunnen zijn. Of het gelukken zal? Ik kan slechts hopen en vertrouwen op meer dan mensehjken bijstand.

Ik heb gezegd.

AANTEKENINGEN.

-1) Voor een uitvoerige uiteenzetting veroorloof ik mij te verwijzen naar Dr. H. de Vos, Inleiding tot de wijsbegeerte van den godsdienst. 1937, Hoofdstuk I.

2) Dr. W. Banning, Wat dunkt u van den mens. 1936, hfst. XVII.

3) Prof. Dr. L. J. van Holk, Evangelische humaniteit. Lustrumboek van den V.C.S.B. 1935. Breder uitgewerkt in De boodschap van het Vrijzinnig Protestantisme. 1939.

4) B.v. in Der Sinn der Geschichte. 1925 en in Das neue Mittelalter 1927.

5) Prof. Dr. J. Lindeboom, Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme. I, hfst. I.

8) Zie zijn Querula pacis. Duitse vertaling van D. Rudolf Liechtenhan: Erasmus von Rotterdams Klage des Friedens. 1934.

') E. Brunner, Das Gebot und die Ordnungen. Kap. XIX. 3f.

Der Mensch im Widerspruch. 1937. S. 337 f.

8) P. Tillich, Religiöse Verwirklichung *. S. 182 ff, 195 f.

*) in The Kingdom of God and history, p. 136.

10) Institutie. II. 8. 9. Vertaling Sizoo.

") Dr. G. J. Heering, Geloof en Openbaring. II. 1937, blz. 286. 12) Heidelbergse Catechismus, vr. en a. 8.

Sluiten